1 op 20 ouderen mishandeld

Jaarlijks worden zo'n 160.000 ouderen mishandeld. Dat komt overeen met 1 op de 20 ouderen.

In bijna de helft van de gevallen zijn kinderen of kleinkinderen de boosdoener, in nog eens 34% van de gevallen is de partner de schuldige.

Het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) bracht de cijfers in kaart. De mishandeling kan bestaan uit fysiek geweld maar ook psychisch zijn. Seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting komen ook voor.

Het LPBO vreest dat het aantal meldingen in de komende jaren alleen maar zal toenemen door de vergrijzing. Uit de cijfers blijkt verder dat vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen en dat de grootste groep mishandelden vrij oud is, namelijk tussen de 80 en 89 jaar oud.

De mishandeling is lastig aan te pakken, temeer omdat er in veel gevallen familie bij betrokken is. Evengoed doet het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld er alles aan om de mishandeling tegen te gaan. In Den Haag loopt momenteel een proef met een soort blijf-van-mijn-lijf-huis voor ouderen. Doel is om ouderen zo kort mogelijk daar onder te brengen, maar zo lang als mogelijk is. In september 2008 bekijkt het Steunpunt of de opvang structureel wordt.