65 Jaar en terug naar het werk

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven oud-werknemers van 65 jaar en ouder inhuren via een uitzendbureau. Het Financieel Dagblad schrijft dat bedrijven hun trouwe krachten eigenlijk niet kwijt willen.

Met name in het afgelopen jaar is de vraag naar deze oud-werknemers sterk toegenomen. Dat houdt verband met de verkrapte arbeidsmarkt. De economie zit flink in de lift en daardoor is het moeilijk om goed personeel te vinden. Werkgevers worden in cao's verplicht hun 65-plussers te ontslaan, maar doen dat steeds vaker tegen hun wil. Het zijn immers goede krachten die al bekend zijn met het bedrijf.

Houdt een werkgever zich niet aan de cao, dan loopt hij een groot risico als de oudere werknemer ziek wordt. Hij moet hem dan wel twee jaar loon doorbetalen, maar kan zich daar niet tegen verzekeren. Daarnaast is het erg lastig om van een oudere werknemer af te komen als een werkgever ze niet meteen op hun 65ste ontslaat. Dan moet later het CWI of de kantonrechter worden ingeschakeld. Door de werknemer via het uitzendbureau in te huren, wordt dat risico ontweken.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er momenteel zo'n 100.000 65-plussers aan het werk. Het kabinet heeft zich al vaker uitgesproken voor werknemers die langer doorwerken. In het regeerakkoord is opgenomen dat bovenstaande belemmeringen moeten worden weggewerkt.