Aantal zelfmoorden gedaald

Vorig jaar vonden er 5% minder zelfmoorden plaats. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek maakten in totaal 1.829 mensen een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Vooral onder mannen daalden de cijfers.

Mannen plegen gemiddeld twee keer zo vaak zelfmoord vergeleken met vrouwen, maar dat aantal daalt: 10% minder mannen namen vorig jaar hun eigen leven. Onder vrouwen neemt het aantal zelfmoorden juist toe.

Verder daalde het zelfmoordcijfer onder mensen tussen de 10 en 20 en 40 en 60, maar bij mensen op middelbare leeftijd (20-40) steeg het juist. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was het cijfer het hoogst: toen waren er maarliefst 14,5 zelfdodingen per 100.000 Nederlanders.

Het CBS heeft geen verklaring voor deze trends.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl

Bron: NOS