ABP herstelt de schade

Het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren is eindelijk eens echt lekker bezig. Werd tot nu toe mondjes maat het duurdere leven gecompenseerd, nu wordt alles goed gemaakt.

Het pensioenfonds ABP maakte bekend dat zij volgend jaar de pensioenen van ambtenaren en leraren met vier procent verhoogd. Oudere die al met pensioen zijn krijgen een extra uitkering van 1,24 procent en een bonus van 300 euro. Voor een gemiddeld pensioen van 8300 euro per jaar bruto betekend dit een bruto vooruitgang van 735 euro in 2008.
 
Met deze actie compenseert het ABP de tekorten in prijscompensatie die in eerdere jaren ontstond. Er was toen te weinig geld in de ABP-kas om volledig te indexeren. Volgens directievoorzitter Dick Sluimers is dat nu allemaal weer rechtgezet. De goede beleggingsresultaten zijn daar de achtergrond van. Eerst omdat door de ingestorte beurzen de dekkingsgraad onvoldoende was, nu omdat de beleggingsresultaten de dekkingsgraad ver boven het minimum van 130 gestuwd hebben, namelijk 148. De dekkingsgraad is de zekerheid dat aan alle pensioenverplichting nu en in de toekomst kan worden voldaan.
 
Maar niet alleen de beleggingen zorgen voor een betere dekkingsgraad, ook de hogere rente helpt het pensioenfonds aan haar verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de rente, hoe minder vermogen een pensioenfonds achter de hand hoeft te houden. En dus hoe groter de kans op een maximale indexatie. Daalt de rente weer, dan kan de feeststemming voor 2009 wel weer zijn omgeslagen.
 
De compensatie loopt in de pas met andere fondsen, eerder maakte het metaal pensioenfonds al een volledige (na)compensatie bekend. Werkt u niet als ambtenaar of in de metaal, informeer dan eens bij uw eigen fonds of kijk op www.pensioenpower.nl voor de indexatie die uw fonds voor u in petto heeft.

Reactie toevoegen