AOW-leeftijd niet verhoogd

Althans tijdens deze kabinetsperiode. Premier Balkenende liet in een reactie op de uitspraak van de ambtenaar Chris Buijink weten geen hogere AOW-leeftijd na te streven.

In het traditionele nieuwjaarsartikel van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken schreef Chris Buijink dat een verhoging van de AOW-leeftijd in Nederland goed mogelijk zou zijn. Hij baseert zijn mening op de hogere levensverwachting. Op zich niet onredelijk. In Engeland, Duitsland en Zweden is op basis daarvan reeds gekozen voor een geleidelijke verhoging. De minister-president wijst een verhoging echter van de hand, wijzend naar het regeerakkoord. 'Deze coalitie heeft niet gekozen voor een hogere AOW-leeftijd'. Het kabinet streeft er wel naar meer ouderen aan het werk te krijgen en te houden en het aantal gewerkte uren per (parttime) werknemer te verhogen. Op die manier moeten alle voorzieningen betaalbaar blijven. De eerste resultaten van dit beleid worden zichtbaar in een grotere groep ouderen die aan het werk blijft.

 

14 januari 2008