AWBZ op de schop

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag een besluit genomen over de toekomst van de AWBZ. De franje gaat eraf, iedereen moet een eigen bijdrage gaan betalen en thuishulp na het ziekenhuis gaat de zorgverzekeraar betalen.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) staat vanwege de hoge kosten al een tijd lang ter discussie. Jaarlijks kost de wet 23 miljard euro. Daar moet met de plannen van staatssecretaris Bussemaker (volksgezondheid) 800 miljoen vanaf. Volgens Bussemaker is de AWBZ verworden tot een lappendeken van vergoedingen en bijdragen waarvan je je kunt afvragen of daar de AWBZ voor in het leven is geroepen. Oorspronkelijk was de wet bedoeld voor zorg aan ouderen, zwaar gehandicapten en psychiatrische patiënten, nu worden er allerhande diensten uit betaald. Juist in die diensten wordt gesneden. Zo vervallen de begeleiding van ADHD-kinderen bij huiswerk of naar sportvereniging en vervalt voor ouderen de boodschappen begeleiding. Een opvallende verandering is dat iedereen straks een eigen bijdrage moet gaan betalen voor elke dienst die uit de AWBZ vergoed wordt. Vanaf 2010 gaat de zorgverzekering de thuiszorg betalen die iemand nodig heeft na een ziekenhuisopname. Ook vanaf 2010 gaan de mensen met een lichte handicap die in een instelling wonen huur betalen, later in de tijd moet dat ook gaan gelden voor bejaardentehuizen. De komende maanden wordt gekeken wie er allemaal wel en geen recht op hulp meer krijgen, pas dan is zichtbaar welke gevolgen de nieuwe maatregelen hebben.

16 juni 2008