Beleggingspensioenen krijgen een knip

Minister Donner van Sociale Zaken heeft besloten dat werknemers die nu hun pensioenbeleggingsverzekering moeten omzetten in een pensioenvoorziening dit in twee fasen mogen doen.

Wanneer je nu van je pensioenverzekering op beleggingsbasis een pensioen moet kopen heb je wel pech, de koersen zijn super laag en de rente stelt niets voor. Het verwachte pensioen kan zo tientallen procenten lager uitvallen. Om deze pensioengerechtigden tegemoet te komen heeft minister Donner besloten dat de polis in twee fasen (de zogenaamde knip) omgezet mag gaan worden. De eerste fase loopt maximaal vijf jaar, daarna, als de koersen weer wat aangetrokken zijn en de rente gestegen mag het resterende bedrag omgezet worden in een pensioen.

Het idee is afkomstig van AEGON directeur Herman Kapelle die het opperde tijdens het AEGON-congres over zorgplicht in de pensioenwet. Tweede Kamerlid Stef Blok (VVD) omarmde het idee en vroeg minister Donner het idee mogelijk te maken. Nu de knip toegestaan is krijgen de pensioengerechtigden die nu hun pensioenverzekering moeten omzetten in een pensioen zicht op een beter pensioen.