Boodschappenbus in de knel

Gemeenten bezuinigen op de boodschappenbussen waarmee ouderen naar winkels worden gebracht. Door die bezuinigen dreigen kwetsbare ouderen weer te vereenzamen.

De gemeenten in Nederland krijgen minder geld voor maatschappelijke ondersteuning (WMO). De 200 miljoen die ze minder krijgen moeten ze daarom bezuinigen op de uitgaven. De boodschappenbussen dreigen onder andere het slachtoffer te worden. Ouderenbond ANBO, het Nationaal Ouderenfonds en Stichting BBD luiden dan ook de noodklok. De drie partners vrezen dat ouderen die slecht ter been zijn niet alleen hun lift naar de supermarkt en andere winkels moeten gaan missen, maar dat de kans op vereenzaming levensgroot is. Juist het af en toe winkelen brengt de deelnemers in contact met anderen. Dat het niet om wat kleine groepjes gaat illustreert Stichting BBD met het gegeven dat alleen al in Den Haag jaarlijks 6500 mensen gebruik maken van de boodschappenbus.

De drie noodklokluiders gaan niet bij de pakken neerzitten. Er worden plannen gemaakt voor fondsenwerving en sponsoring. Ook wordt gedacht om met vrijwilligers te gaan werken zodat de ouderen die nu uitzien naar winkelbezoek en het contact met anderen hun uitje kunnen blijven behouden.