Bos-belasting te moeilijk

Veel enthousiasme was er bij de Nederlandse bevolking niet voor de belastingheffing over de pensioenen die wat hoger zijn dan gemiddeld. Nu blijkt het ook nog eens nauwelijks uitvoerbaar.

Vier scenario's belandden al in de prullenbak en ook de huidige versie lijkt niet tot een succesvolle invoering te gaan leiden. Het is gewoon te moeilijk, er zijn teveel variabelen. Minister Bos van Financiën is van plan om ouderen die eerder stoppen met werken en een goed aanvullend pensioen hebben (van meer dan 18.000 euro) extra te gaan belasten, de zogenaamde Bos-belasting. Vanaf 2011 eerst een beetje 0,6 procent, maar in 2040 moet deze extra belasting zijn opgelopen tot 17,9 procent, de premie die 65-minners nu ook betalen voor de AOW. Dit lijkt nog redelijk in te voeren.

Echt moeilijk is de bepaling dat wanneer mensen doorwerken tot hun 65ste, ze ondanks het hogere aanvullende pensioen geen extra Bos-belasting hoeven te betalen. Per maand moet de belastingdienst gaan bijhouden of een werknemer nog werkt en niet alleen werknemers, ook ondernemers. Een van de grote problemen is dat de belastingdienst niet in maanden denkt, maar in belastingjaren. En dat allemaal om de AOW betaalbaar te houden.

Nog voor de zomer moet er een brief liggen van de minister waarin staat hoe de Bos-belasting wel ingevoerd kan gaan worden, zodat hij het mee kan nemen bij de behandeling van het belastingplan 2009

25 februari 2008