Brabbeltaal is ongezond

Tegen ouderen spreken alsof het kinderen zijn zou tot gevolg kunnen hebben dat ouderen tot 7,5 jaar eerder sterven dan wanneer ze als volwassen mensen aangesproken worden.

De Amerikaanse onderzoekster Becca Levy deed onderzoek onder 660 mensen van 50 jaar en ouder. Uit haar onderzoek blijkt dat een kinderlijke behandeling van ouderen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. De gezondheidsgevolgen ontstaan doordat een kinderlijke behandeling van ouderen stress bij hen veroorzaakt. Over het algemeen gesproken worden ze door de behandeling geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ouder worden met een drietal gevolgen. Een, de negatieve beelden die door de infantiele behandeling ontstaan. Twee, ze gaan zich door de behandeling stereotype gedragen, bijvoorbeeld door plotseling verlies van geheugen of gehoor. Drie, ze worden onvoldoende gestimuleerd doordat ze niet op niveau worden behandeld. Met uiteindelijk als gevolg dat ze  tot 7,5 jaar minder lang leven dan ouderen die wel volwassen worden benaderd.

Demente mensen die kinderlijk worden behandeld ervaren dezelfde stress en gaan zich vaak agressief gedragen of wilden niet meewerken. Blijkbaar maakt iemand die je aanspreekt als een baby je van streek. Dus geen: mevrouw Jansen hoe voelen we ons vandaag, of gaan we lekker slapen meneer de Vries, maar hoe voelt u zich vandaag mevrouw Jansen en wilt u al gaan slapen meneer de Vries? Een volwassen mens verdient een volwassen behandeling of ze nu volledig meedoen met de maatschappij of niet.