Casemanagement dementie vergoed

Alzheimer Nederland heeft een succesje behaalt in de strijd voor professionele ondersteuning van dementerenden en hun verzorgers. Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid heeft besloten deze ondersteuning te vergoeden uit de AWBZ.

Professionele ondersteuning, ook wel casemangement genoemd helpt de verzorgers van een dementerende persoon om het vol te houden. Een casemanager is een vaste en onafhankelijke begeleider die mensen met dementie met raad en daad terzijde staat vanaf de diagnose tot het overlijden.

Deze ondersteuners zijn hard nodig want uit onderzoek van Alzheimer Nederland dat is uitgevoerd door NIVEL blijkt dat 20 procent van de mantelzorgers dusdanig overbelast is dat het een gevaar vormt voor hun eigen gezondheid. Nog eens 58 procent loopt een groot risico op overbelasting. De ondersteuning kan nu dus vergoed worden uit de AWBZ en is daarmee breed beschikbaar. Maar voor het zover is moeten er eerst nog wat onduidelijkheden weggewerkt worden.

Zo moet de functie en het opleidingsniveau nog vastgesteld worden net als het tarief. Volgens goed Haags gebruik komen er eerst tien koploperregio’s waarmee in het najaar verdere afspraken gemaakt worden. Maar ondanks de opstartproblemen is de casemanager een waardevolle aanvulling voor de zorg rondom dementerende en hun verzorgers.

Momenteel zijn er ongeveer 270.000 mensen met dementie en komen er jaarlijks 30.000 nieuwe dementiepatiënten. De verwachting is dat er rond 2050 500.000 dementerenden zijn in Nederland.