De doorwerk-CAO start per 2008

Eindelijk eens goed nieuws voor de 65-plussers die nog werken: er komt een doorwerk-CAO die voor alle werknemers van 65 jaar en ouder zal gelden. Tenminste voor die bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging van Doorwerkgevers.

Momenteel werken er ongeveer honderdduizend mensen van 65 jaar of ouder. Zij moeten na hun 65ste verjaardag opnieuw een arbeidscontract afsluiten omdat arbeidscontracten van rechtswege eindigen bij het 65 jaar worden, en vrijwel geen enkele CAO nu iets regelt voor ‘gepensioneerden’. Ook werkgevers zijn niet blij want bij ziekte moeten ze zelf twee jaar het salaris door blijven betalen omdat verzekeren van de 65-plusmedewerkenden niet mogelijk is. Dat gaat nu veranderen. De Vereniging van Doorwerkgevers en de vakbond Landelijke Belangenvereniging (LBV) hebben samen een doorwerk CAO gemaakt.
 
De doorwerk-CAO regelt dat werknemers en werkgevers een onbeperkt aantal tijdelijke contracten kunnen afsluiten. Werknemers kunnen daardoor lang op vakantie en werkgevers beperken het ziekterisico. Bovendien mogen oudere werknemers weekend- avond- en nachtdiensten weigeren, en moet de werkgever tenminste eenmaal per jaar met de werknemers spreken over opleidingsmogelijkheden.
 
Volgens de regels van het ministerie van Sociale Zaken kunnen alleen die werknemers onder de CAO vallen wanneer de werkgever is aangesloten bij de CAO, echter dat is nu nog niemand omdat de werkgeversorganisatie van Doorwerkgevers pas op 11 oktober 2007 is opgericht. Maar dat gaat snel veranderen volgens de voorzitter van de werkgeversorganisatie Ron van der Net, tevens directeur van seniorenuitzendbureau ‘Senior werkt”. De twee initiatiefpartijen zijn bovendien hard bezig de doorwerk CAO algemeen bindend verklaard te krijgen, maar dat mag pas wanneer minstens zestig procent van de werknemers in een sector bij een werkgever werkt die de CAO heeft ondertekend.
 
Toch een kwestie van lange adem dus, maar wel een ontwikkeling met potentie. De trend is doorwerken, terwijl het huidige beleid gericht is op stoppen. Natuurlijk doet de grootste groep werknemers dat ook, maar wanneer het kabinet wil dat we langer doorwerken is het initiatief van de doorwerk CAO een initiatief dat het kabinet en de minister van Sociale Zaken in het bijzonder zouden moeten omarmen.