Doven moeten beter ingelicht worden

De Tweede Kamer vindt dat de overheid doven en slechthorenden bij rampen en andere crises beter moeten inlichten over wat er aan de hand is en wat hun te doen staat. Zo zou er bijvoorbeeld vaker een gebarentolk moeten worden ingezet.

Voor veel doven en slechthorenden was de informatie over de aanslag in Utrecht niet goed te volgen. Doventolken en ondertiteling ontbraken bij de persconferenties en bij de berichtgeving op televisie. Hierdoor werd menig dove extra onzeker en bang. Sommigen voelden zich zelfs buitengesloten.

De organisatie Ieder(in), die mensen met een beperking vertegenwoordigt, vindt dat dit alles strijdig is met het gehandicaptenverdrag dat Nederland heeft ondertekend. Ieder(in) wijst erop dat Nieuw-Zeeland na de recente aanslag wel meteen gebarentolken aan het werk zette.

De Kamer draagt het kabinet op om afspraken te maken met onder andere de publieke omroep om de crisiscommunicatie voor doven te verbeteren.

Bron(nen):