Een tekort aan drinkwater uit de Maas dreigt

Volgens rivierwaterbedrijven wordt de Maas als drinkwaterbron langzamerhand te onzeker. Ze maken zich zorgen over een dreigend tekort aan drinkwater. Dit heeft mogelijk gevolgen voor vier miljoen Nederlanders.

De bedrijven, verenigd in RIWA-Maas, luiden de noodklok. In periodes van droogte kan de waterafvoer van de rivier met zo’n 45 tot 65 procent dalen. Gedurende dit soort periodes is de Maas te kwetsbaar voor drinkwatervoorzieningen. “Het is wachten op een moment dat er onvoldoende water uit de kraan komt”, zegt voorzitter Wim Drossaert.

Verontrustend

Maarten van der Ploeg, RIWA-Maas-directeur, noemt de situatie verontrustend. De Maas is een bron van drinkwater voor ongeveer vier miljoen Nederlanders, daarbovenop komen nog eens drie miljoen Belgen. “Niet alleen mensen maar ook de industrie en boeren schreeuwen in de zomer om water. Op dat moment begint ons systeem al te kraken. Is er dan een incident, zoals een onbekende verontreiniging, dan komen drinkwaterbedrijven in de problemen.” Terwijl het aantal klanten groeit en hun waterbehoefte bij warm weer toeneemt, daalt de waterafvoer van de Maas.

Grensoverschrijdend overleg is nodig

Maatregelen tegen de droogte stroomopwaarts zorgen ervoor dat de rivierwaterbedrijven nu aan de bel trekken. De waterafvoer vanuit de Roer, een zijrivier uit Duitsland, staat onder druk en in Frankrijk worden massaal oude sluizen vervangen door nieuwe. “De vraag is wat er voor ons overblijft als iedereen een beetje sleutelt aan de Maas” aldus Drossaert.

RIWA-Maas pleit voor grensoverschrijdend overleg rond de Maas. Over waterbeschikbaarheid en -verdeling zijn momenteel amper internationale afspraken.

Bron(nen):