Eigen risico verhogen - een goed idee?

Het eigen risico moet niet bij 0 euro beginnen, en de premiekorting moet hoger. Deze conclusie komt van Richard van Kleef, die met zijn promotieonderzoek over dit onderwerp vrijdag promoveerde. Hieruit blijkt, dat met de juiste maatregelen, meer mensen voor een eigen risico kiezen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Nu kiest van alle verzekerden maar vijf procent voor een hoger eigen risico bij de basisverzekering van de ZVW. Dat is weinig volgens Van Kleef, die afgelopen vrijdag aan de Erasmus Universiteit promoveerde op dit onderwerp. Nu heeft iedereen een eigen risico van 155 euro in de basisverzekering. De idee is dat een eigen risico de verzekerden meer kostenbewust maakt. In ruil voor een hoger eigen risico krijgt de verzekerde een premiekorting.

Uit het onderzoek van Van Kleef blijkt dat die korting laag is. Door de premiekorting met de helft te verhogen wordt een hoger eigen risico aantrekkelijker en lijden de verzekeraars er toch geen verlies op.
Meer nog valt te verwachten van het starten van het hogere eigen risico op een hoger niveau. Nu begint het eigen risico direct na het vaste eigen risico van 155 euro. Door het startbedrag hoger te leggen stimuleer je ouderen en chronisch zieken een hoger eigen risico te nemen.

Dat zit zo: wanneer je door je ziekte weet dat je zeker 1000 euro ziektekosten zal maken is een hoger eigen risico niet zinvol, dat weegt niet op tegen de premiekorting. Door het eigen risico te laten aanvangen bij 1000 euro ziektekosten kan een eigen risico wel weer zinvol worden. Het aanvangsbedrag van het eigen risico zou je bovendien nog eens kunnen differentiëren naar leeftijd. Zo zouden mensen tot 49 jaar geen verhoging moeten kennen, mensen van 50 tot 69 jaar pas een eigen risico bij 750 euro ziektekosten en 70-plussers vanaf 1500 euro.De overheid moet dan overigens wel toestaan dat er onderscheid in leeftijd wordt gemaakt.

Door het voordeel van een eigen risico, en de hogere korting beter te laten opwegen tegen het zelf te betalen risico, wordt de verzekerde kostenbewuster en heeft hij ook echt wat te kiezen.

Trefwoorden: