FNV wil eenmalige bonus voor 65-plus

Gepensioneerden moeten in 2009 een extraatje krijgen van de pensioenfondsen om de hogere prijzen te compenseren. Dit extraatje is eenmalig en heeft volgens het FNV maar een klein effect op de dekkingsgraad.

Het leven wordt duurder, maar alles wijst er op dat de hogere prijzen maar mondjesmaat door de pensioenfondsen gecompenseerd zullen worden. De koopkracht van gepensioneerden gaat daarmee achteruit. Volledige indexatie van de pensioenen aan het duurder geworden leven zal er door de kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande lagere effectenkoersen niet in zitten.

Het slechte beursklimaat heeft er voor gezorgd dat veel pensioenfondsen al onder de dekkingsgraad van 125 procent zitten die de Nederlandse bank nastreeft en sommige zelfs al onder de wettelijke norm van 105 procent.

Volgens de voorzitter van het FNV Henk van der Kolk kunnen de pensioenfondsen ondanks de lage dekkingsgraad best een eenmalig bedrag aan de gepensioneerden uitkeren om de koopkracht veilig te stellen. Als voorzitter van de grootste vakbond kan hij niet alleen pleiten voor een extraatje maar ook invloed uitoefenen op de besturen van de pensioenfondsen die voornamelijk door de werknemers en werkgevers gevormd worden.

Trefwoorden: