Fraude uitkeringen wordt moeilijker

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken kondigde gisteren in RTL-nieuws aan dat hij werkt aan een strenger beleid. Hij wil de fraude met uitkeringen beter aanpakken.

Jaarlijks spoort de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ongeveer 8 miljoen aan fraude op. Het gaat dan voornamelijk om zogenaamde woonfraude. Uitkeringsgerechtigden geven dan niet op dat zij samenwonen en dat mag niet. Samenwonenden krijgen namelijk ieder maximaal 50 procent AOW, een alleenstaande 70 procent. Niet opgeven dat je samenwoont levert dan een voordeel van 40 procent AOW, ofwel ruim 600 euro. Bij een Algemeen Nabestaandenpensioen (Anw) vervalt de uitkering geheel (maximaal ruim duizend euro).

De staatssecretaris werkt nu aan een voorstel waarbij gemeenten binnen zes maanden na het 65 jaar worden onverwacht een huisbezoek kunnen brengen om te controleren of de woonsituatie wel overeenkomt met datgene dat is opgegeven. Die huisbezoeken zijn door recente gerechtelijke uitspraken moeilijker geworden, er moet nu eerst een grond zijn om een huisbezoek te kunnen brengen.