Geen sterren meer in de zorg

Om de kwaliteit van langdurige zorg te kunnen beoordelen kunnen we nu nog op kiesbeter.nl het aantal sterren tellen dat een bepaalde zorginstelling heeft. Die sterren gaan verdwijnen.

De stuurgroep Kwaliteitskader VV&T van Zichtbare Zorg maakte onlangs bekend dat de sterren om langdurige zorg mee te kunnen vergelijken gaan verdwijnen. De toegekende sterren die nu nog op de website kiesbeter te zien zijn doen onvoldoende recht aan de instellingen.

Volgens woordvoerder Inge Weel van de stuurgroep speelde het toeval vooral bij kleine populaties een te grote rol wat een vertekend beeld op kan leveren. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de inspectie, Zorgverzekeraars Nederland en Actiz (organisatie van zorgondernemers). Omdat de sterren niet meer voldoen zullen ze over 2010 niet meer worden toegekend. De stuurgroep zoekt nog naar een andere vorm waarmee de zorginstellingen op kwaliteit vergeleken kunnen worden.

Bron(nen):