Graag automatisch een partnerpensioen

Uit het onderzoek ‘Onafhankelijk met pensioen’ dat in opdracht van  Stichting Pensioenkijker.nl is uitgevoerd blijkt dat we graag automatisch een partnerpensioen willen. En dan het liefst ongeacht de samenlevingsvorm.

Van de 1250 consumenten die onderzocht zijn vindt de meerderheid (51 procent) dat er automatisch een partnerpensioen moet zijn ongeacht de samenlevingsvorm. Het partnerpensioen keert het pensioenfonds uit aan de partner van de pensioengerechtigde wanneer die overleden is. Het partnerpensioen is dan ook vaker bekend onder de naam nabestaandenpensioen. Op dit moment is er niet altijd een partnerpensioen beschikbaar bij samenwonen. Uit het onderzoek blijkt ook dat minder dan de helft (vooral de hoger opgeleiden) vindt dat zelf gekozen moet kunnen worden voor een partnerpensioen of niet.
 
Momenteel weet tweederde van de pensioengerechtigden dat er bij samenwonen alleen onder voorwaarden een partnerpensioen zal zijn. Opvallend is dat slechts de helft van de ondervraagden weet dat door het huwelijk er automatisch een partnerpensioen beschikbaar is bij overlijden. De vraag naar hoe het eigenlijk zit doet zich vooral voor bij het wisselen van baan, niet bij andere belangrijke levensgebeurtenissen zoals huwelijk of  het krijgen van kinderen.
 
Wat niet ondervraagd is en waarschijnlijk net zo belangrijk is of men weet op welk deel van het pensioen de partner recht heeft na echtscheiding, en hoeveel van het partnerpensioen naar de ex-partner gaat bij een nieuwe huwelijk van de pensioengerechtigde.