Griepprik onder vuur

Van de vier miljoen Nederlanders die een griepprik wordt aanbevolen, gaan drie miljoen hem ook daadwerkelijk halen. Verspilde moeite volgens Amerikaanse onderzoekers, sterfte aan griep zal er niet door verminderen.

Een groep Amerikaanse onderzoekers publiceert vandaag een artikel in het medische tijschrift ‘The Lancet Infectious Diseases’. Conclusie is dat er nauwelijks aantoonbaar minder sterfte is onder ouderen die een griepprik hebben gehaald. Erger nog, zij tonen aan dat het aantal Amerikanen dat een griepprik heeft gehaald gestegen is terwijl de sterfte aan griep gelijk is gebleven. Werkzaamheid is alleen aangetoond bij jongvolwassenen.
 
Volgens de onderzoekers halen nu relatief gezonde ouderen de griepprik, terwijl de kwetsbare groep ouderen ongevaccineerd blijft. Dan is het niet zo raar dat gevaccineerde ouderen een lagere sterftekans hebben. Of die situatie ook voor Nederland opgaat is niet bekend. De Amerikanen pleiten voor een onderzoek naar hoe en of de griepinjectie nu werkelijk effectief is.
 
Wel bekend is dat de griepinfectie niet alleen de sterfte zou doen dalen, maar ook de griepverschijnselen verzacht, je wordt minder ziek. Dat op zich kan natuurlijk al een reden zijn om een griepinjectie te gaan halen de komende manden.