Groot tekort aan levensloopbestendige woningen

Van alle ouderen wil 90 procent zo lang mogelijk zelfstandig wonen, om dat mogelijk te maken zijn er een half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig, maar dan moet wel het beleid om.

Bron 
  • Proud to be Senior