Groot tekort aan levensloopbestendige woningen

Van alle ouderen wil 90 procent zo lang mogelijk zelfstandig wonen, om dat mogelijk te maken zijn er een half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig, maar dan moet wel het beleid om.

Volgens een onderzoek dat Wel Thuis door USP Marketing Consultancy heeft laten uitvoeren blijkt dat vrijwel alle Nederlandse ouderen (90 procent) zolang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken moeten er de komende jaren een half miljoen levensloopgeschikte woningen bijkomen of levensloopgeschikt gemaakt worden. Niet alleen de ouderen zelf hebben daar belang bij.

Ook met het oog op zorgkosten is investeren in levensloopgeschikt maken van woningen een zinvolle zet. Wel Thuis, een samenwerkingsverband van onder andere de zorgbranche, overheid, woningcorporaties en de installatiesector dat initiatieven ontplooit om ouderen langer zelfstandig te laten wonen denkt niet alleen aan zorg, maar ook aan de ouderen zelf. Volgens Eric Borggreve van Wel Thuis: ‘De levenskwaliteit van ouderen neemt toe, schaars zorgpersoneel kan efficiënter worden ingezet en de vraag naar dure intramurale zorg neemt af. Voor de meest bescheiden vorm van begeleid of beschut wonen geldt al snel een tarief van 75 euro per dag. Dat betekent dat een investering in de woning binnen een half jaar kan worden terugverdiend.’

Kortom, er moet gebouwd en aangepast. TNO heeft in opdracht van Wel Thuis een beslissingsmodel gemaakt waarmee snel geïnventariseerd kan worden wat nodig is om een woning zo aan te passen dat lang zelfstandig wonen mogelijk blijft. Aan de slag!

Bron(nen):