Grote verdeeldheid over verhoging AOW-leeftijd

Nederlanders zijn zeer verdeeld over een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, een van de speerpunten van het door de regeringspartijen bereikte crisisakkoord.

Besef leeft dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn

De helft (52%) van de Nederlanders vindt deze maatregel onacceptabel, terwijl een slechts iets kleinere groep (45%) dit wel acceptabel vindt. Als Nederlanders meer maatregelen krijgen voorgelegd waarover ze hun veto mogen uitspreken, dan is de weerstand echter kleiner. Van vier op de tien mensen mag verhoging van de AOW-leeftijd absoluut geen doorgang vinden, terwijl voor bijna de helft van de Nederlanders bezuinigen op de AWBZ  absoluut taboe is. Dit alles blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws heeft uitgevoerd.

Hoewel twee op de drie Nederlanders (66%) weinig vertrouwen hebben in het oplossende vermogen van het crisisakkoord, ziet de overgrote meerderheid (87%) de urgentie van ingrijpende regeringsmaatregelen in. Over welke maatregelen er dan genomen moeten worden, bestaat weinig overeenstemming. Mensen die vóór ingrijpen maar tégen verhoging van de AOW-leeftijd zijn, noemen vooral tijdelijk fiscaal voordeel voor bedrijven, investeringen in duurzame projecten en het beperken van de hypotheekrenteaftrek als mogelijke oplossingen.

Bezuinigen op AWBZ grootste taboe

Bijna de helft (47%) van de Nederlanders vindt dat bezuinigen op de AWBZ een maatregel is die absoluut niet mag worden ingevoerd. Verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar komt op de tweede plaats: van vier op de tien Nederlanders (38%) mag deze maatregel absoluut niet worden ingevoerd. Uit een onderzoek dat TNS NIPO medio februari 2009 voor RTL Nieuws uitvoerde, bleek eveneens dat 38% van de Nederlanders verhoging van de AOW-leeftijd een taboe vond. Fiscalisering van de AOW is voor drie op de tien Nederlanders (29%) een taboe.

Grote verdeeldheid over stapsgewijs verhogen AOW-leeftijd

Op de man af gevraagd vindt de helft van de Nederlanders (52%) verhoging van de AOW-leeftijd onacceptabel, terwijl een slechts iets kleinere groep (45%) dit wel acceptabel vindt. Het grootste draagvlak voor verhoging van de AOW-leeftijd is te vinden onder hogeropgeleiden (59%) en welgestelden (54%). Mensen die veel vertrouwen hebben in het gesloten akkoord vinden verhoging van de AOW-leeftijd in ruime meerderheid acceptabel (70%).

Achterban CDA vindt verhogen AOW-leeftijd in meerderheid acceptabel, achterban PvdA niet

Ook verdeeldheid bij de achterban van de twee grootste regeringspartijen, CDA en PvdA. Mensen die bij de verkiezingen van 2006 CDA hebben gestemd, vinden verhoging van de AOW-leeftijd in meerderheid acceptabel (53% acceptabel versus 45% onacceptabel), terwijl de PvdA-achterban dit in meerderheid onacceptabel vindt (40% acceptabel versus 57% onacceptabel). 

Bron(nen):
  • TNS NIPO/ RTL Nieuws