Hoger inkomen door lagere belasting

Getty Images

De loonheffing in de eerste belastingschijf daalt met 0,75 procent en dat geeft een gunstig effect op het netto loon in 2014, maar er zijn ook gevaren.

Netto inkomen stijgt bij lagere inkomens

Het netto inkomen stijgt in januari 2014 voor de lagere inkomens bij iedereen. Dat komt omdat de loonheffing in de eerste belastingschijf tot € 19.645 met 0,75 procent daalt en door de hogere heffingskorting die hoger is naarmate het inkomen lager is. Hogere inkomens kunnen daardoor te maken krijgen met een lager netto inkomen omdat ze minder belastingkorting krijgen. De lage inkomens gaan er naar verwachting 3 procent op vooruit, uitkeringsgerechtigden tussen de 0,75 en 2,25 procent. Zij ontvangen minder omdat ze geen gebruik kunnen maken van de hogere arbeidskorting.Binnen de eerste belasting schijf blijven

De ontvangers van AOW en pensioen gaan er in de eerste instantie netto ook op vooruit. Zolang ze binnen de eerste belasting schijf blijven en ze minder bruto inkomen ontvangen dan € 19.645, is er niets aan de hand. Is het inkomen per persoon hoger, dan krijgen ze te maken met het feit dat alle bronnen van inkomen tegen het laagste tarief belasting heffen. Over het totale inkomen kan dan te weinig belasting zijn betaald als het inkomen boven de eerste belastingschijf uitkomt. Niet alleen is er dan te weinig belasting betaald er is ook teveel algemene heffingskorting ontvangen omdat die vanaf 2014 lager wordt naar mate het inkomen stijgt. Dat wordt pas duidelijk bij de aangifte inkomstenbelasting in 2015 over 2014. Dan kan er door de teveel ontvangen heffingskorting een navordering volgen van € 300 tot € 500. Naast deze navordering is er dan nog de navordering vanwege de te weinig betaalde belasting over het inkomen boven de € 19.645.Voorzorgsmaatregelen

AOW’ers en personen die uit meerdere bronnen inkomen hebben kunnen dus het beste maar reserveren van hun hogere netto inkomen zodat de naheffing niet al te hard aankomt.
Auteur 
  • Nico van Scheijndel