Huur- en zorgtoeslag te hoog

De FNV waarschuwt dat velen over 2009 door de veranderde belastingwetgeving een te hoge toeslag zullen ontvangen voor huur of zorgverzekering. De teveel ontvangen toeslag moet weer terugbetaald, met rente.

Voor de berekening van de huur- of zorgtoeslag 2009 maakt de belastingdienst gebruik van de inkomensgegevens van 2007. Omdat in 2009 de aftrekpost ziektekosten belangrijk gewijzigd is zullen velen minder of niets meer kunnen aftrekken van hun belawstbaarinkomen en zo een hoger verzamelinkomen hebben.

Ook de afschaffing van de WW-premie voor 65-minners maakt dat het inkomen waarmee de toeslag berekend wordt hoger zal zijn in 2009. Op het moment dat de belastingdienst de uitgekeerde toeslagen herberekend op basis van de daadwerkelijke inkomsten van 2009 zullen volgens de FNV ruim twee miljoen mensen een deel of alles van wat eerder als toeslag ontvangen is weer moeten terugbetalen. Om financiële drama’s te voorkomen kan het beste het veranderde inkomen worden doorgegeven aan de belastingdienst of (een deel van) de toeslag gespaard worden.

Wilt u uw veranderde inkomen doorgeven aan de belastingdienst kijk dan op www.toeslagen.nl en maak een proefberekening toetsingsinkomen. Reserveert u liever zelf dan kunt u op dezelfde site een berekening maken van de toeslag die u op basis van uw huidige inkomen zou moeten ontvangen. Het meerdere kunt u dan reserveren. Bedenk bij zelf sparen wel dat de belastingdienst rente mag heffen over de teveel ontvangen toeslag, een heffingsrente van rond de vijf procent.

Lees ook:

14 vragen over huur- en zorgtoeslag