Incontinentie door personeelsgebrek

Doordat er onvoldoende menskracht in verpleeghuizen is wordt een op de vijf ouderen die daar is opgenomen incontinent van ontlasting en een op de zes van urine. De voornaamste reden van deze incontinentie is onvoldoende personeel.

“Je mag de verpleging niet de schuld geven van de ontstane incontinentie”, zegt verpleeghuisarts Paul van Houten die onlangs promoveerde op de achtergronden van incontinentie in verpleeghuizen. Je kunt nog zo hard trainen en het uithoudingsvermogen van de bewoners op peil houden, als ze niet regelmatig aangespoord worden naar het toeliet te gaan heeft het weinig zin.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de achteruitgang in toiletvaardigheden een belangrijke oorzaak is van incontinentie, vooral bij een optredende beroerte, heupbreuk of dementie. Om de toiletvaardigheden in stand te houden zou een verzorgende de verantwoordelijkheid moeten hebben over 3 bewoners, maar dat is volgens Van Houten irreëel. Het lijkt weer een kwestie van geld, of beter van politieke keuzes. Toch mag er voor meer personeel gepleit worden, want incontinentie heeft een belangrijk negatief effect op het welbevinden van bewoners.