Kamer wil kleine pensioen compenseren

Na de mededeling van Klaas Knot, president-directeur van De Nederlandse Bank dat 40 procent van de gepensioneerden vanaf april 2013 gekort zal worden op hun pensioen, roeren nu ook de Tweede Kamerfracties zich, ze willen compensatie.

Wanneer vanaf april 2013 de pensioenen inderdaad gekort zullen worden wil een Tweede Kamermeerderheid compensatie voor het inkomensverlies van de kleinste inkomens. PvdA, PVV, GroenLinks en de SP willen dat deze kwetsbare groep wordt ontzien en vraagt het kabinet te onderzoeken of en hoeveel de inkomensachteruitgang voor de kleinste pensioenen zal zijn. Volgens de president directeur van De Nederlandse Bank (DNB) Klaas Knot kan de korting enkele procenten zijn, maar niet meer dan zeven. Juist voor de laagste pensioenen kan een klein beetje minder pensioen een groot verschil maken.

De Tweede Kamer fracties maken zich sterk voor compensatie van het inkomensverlies. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt betwijfelt bovendien of korten eigenlijk wel nodig is. In die twijfel staat hij niet alleen, steeds meer deskundigen roeren zich. Vooral de rekenrente die de pensioenfondsen moeten gebruiken is de boosdoener. Die rekenrente is nu zo laag dat DNB eerder deze week overging tot het eenmalig aanpassen van de rekenrente. Zou de rekenrente de voormalige vaste  4 procent bedragen dan zou de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen nu 121 procent bedragen en is korten op de pensioen niet meer nodig. Mogen de pensioenfondsen het minimale rendement van aandelen als uitgangspunt nemen, 5 procent, dan stijgt de gemiddelde dekkingsgraad tot 160 procent en kan zelfs weer indexatie plaatsvinden..

Of de criticasters van de rekenrente hun gelijk krijgen is afwachten, voorlopig voelt minister Kamp van Sociale Zaken nog niets voor compensatie van de laagste pensioenen. Hij legt de verantwoordelijkheid voorlopig nog bij de pensioenfondsen zelf.

Bron(nen):