Kameroverleg over onvolledige AOW werpt vruchten af

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken gaat onderzoeken of er een speciale regeling kan komen voor ouderen die een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Dat is een van de uitkomsten van het overleg dat de staatssecretaris gisteren had met de Tweede Kamer. Momenteel hebben 420.000 Nederlanders een onvolledige AOW waardoor ze twee procent per jaar worden gekort voor ieder jaar dat ze niet in Nederland woonden. Van alle mensen met een onvolledige AOW-opbouw ontvangen nu 27.000 mensen een aanvullende bijstand. De verwachting van de verschillende politieke partijen is dat veel 65-plussers nu de weg naar de Sociale Dienst nog niet weten te vinden. De regels voor aanvullende bijstand zijn nu te streng en te ingewikkeld voor de gepensioneerden.

Er zal nu dus een onderzoek komen naar een aparte inkomensregeling voor 65-plussers met een onvolledige AOW-opbouw. De staatssecretaris heeft toegezegd nog voor de zomer met een notitie te komen. Verschillende politieke partijen pleiten ervoor dat nu al enige maatregelen worden genomen om het bijstandregime te verlichten. Zo zou de periode dat een AOW-er in het buitenland mag zijn verlengd moeten worden van 13 weken nu, naar 26 weken. Het argument van de wet dat de bijstandsgerechtigde zich beschikbaar moet houden voor de arbeidsmarkt gaat immers voor de AOW-ers niet meer op.

Een andere wens van de Tweede Kamer, namelijk dat de aanvullende bijstand direct via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitbetaald zal worden viel in goede aarde. Nu zijn er al 56 gemeenten die met de SVB samenwerken om de aanvulling op het inkomen direct door de SVB uit te laten keren. Wanneer voor de zomer niet alle gemeenten daaraan meedoen zal de staatssecretaris ze met een verordening tot samenwerking dwingen.

18 januari 2008

Trefwoorden: