Kosten zieke oudere werknemer vergoed

Vandaag heeft de minister van Sociale Zaken een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat meer oudere werklozen aan het werk moet helpen. Met de nieuwe wet krijgen werkgevers de loonkosten van oudere zieke werknemers vergoed.

Als het al waar is dat oudere werknemers langer en vaker ziek zijn dan jongere werknemers dan hoeft die waarheid het aannemen van oudere werkzoekenden niet meer in de weg te staan. Vanaf 1 juli 2009 krijgen werkgevers door een nieuwe wet de loonkosten gecompenseerd van een oudere nieuwe werknemer die voorheen tenminste 52 weken werkloos was en 55 jaar of ouder is. De werknemer moet wel eerst dertien weken ziek zijn en de regeling geldt alleen in de eerste vijf jaar na het in dienst treden.

Het wetsvoorstel is vandaag naar de Tweede Kamer gezonden in de hoop en verwachting dat op 1 juli 2009 de nieuwe wet van kracht zal zijn. Daarmee is een belangrijke drempel voor werkgevers geslecht. De compensatieregeling is tijdelijk en loopt tot 1 juli 2019.

 

Trefwoorden: