Mantelzorg: zwaar en vanzelfsprekend

In Nederland verlenen ongeveer 3,5 miljoen mensen hulp aan ouderen, zieken of gehandicapten. Die mantelzorg is door het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht met als voornaamste conclusie dat mantelzorg wel als zwaar wordt ervaren, maar ook als vanzelfsprekend.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceert vandaag haar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerde onderzoek naar hoe mantelzorgers het verlenen van zorg ervaren. Hiervoor werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek 2500 mantelzorgers ondervraagd.

Van alle mantelzorgers geeft in het onderzoek 17 procent aan dat zij zich zwaar belast voelt door de hulp die ze anderen verleent. 15 Procent geeft aan dat de eigen gezondheid lijdt door de zorg en nog eens 15 procent geeft aan somberder of neerslachtiger te worden door de extra verantwoordelijkheden. Naast de fysieke en psychische druk geeft 80 procent aan dat de relatie met de hulpbehoevende intenser en intiemer is geworden. Vier op de vijf mantelzorgers zeggen de zorg vanzelfsprekend te geven omdat ze houden van de persoon die ze verzorgen.

In Nederland verlenen ongeveer 3,5 miljoen mensen zorg aan een ander, ruim twee miljoen van hen heeft een zware zorgtaak. Zij verlenen voornamelijk de zorg aan partner of kind, wat gemiddeld veertig uur per week kost. Bij een partner duurt de zorgsituatie gemiddeld vijf jaar, bij een kind negen jaar.

 

Trefwoorden: