Mantelzorgers doen het in stilte

Veel werknemers vertellen hun collega’s niet dat zij zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Ze vinden het een privézaak, maar vergeten daardoor dat de werkgever mogelijkheden heeft ze te ondersteunen.

Nederland kent momenteel ruim 2,6 miljoen mensen die minimaal acht uur per week in een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden de zorg voor een ander hebben, de zogenaamde mantelzorgers. Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg onder 511 werkende mensen blijkt dat 45 procent van de mantelzorgers daar niets over zegt tegen de collega’s. Ze vinden dat het een privézaak is. Misschien is dat ook wel zo, maar een derde van de mantelzorgers moet meerdere keren per jaar het werk neerleggen in verband met de zorg. Die gemiste uren worden door een deel van de mantelzorgers later weer ingehaald.

Van alle werknemers vindt 76 procent dat werk en zorg combineerbaar moet zijn, de werknemers vinden voor 78 procent dat de werkgever mee moet denken en via de arbeidsvoorwaarden mogelijkheden moet scheppen. In verschillende Cao’s is al rekening gehouden met mantelzorgers.