Meer promotie voor groepswonen

Er is steeds meer belangstelling voor groepswonen voor ouderen. Er zijn nu al 225 van deze woongroepen, maar er is behoefte en vraag naar meer. Het traject om zelf een woongroep te realiseren duurt echter lang en zou volgens onderzoekers beter moeten.

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) en het Verwey-Jonker Instituut presenteerden eind vorige week hun rapport: Gemeenschappelijk wonen op leeftijd. Volgens dit rapport moeten de overheid, gemeenten en woningbouwverenigingen beter inspelen op de woonwensen van burgers in de toekomst.

Een van die woonwensen is het groepswonen van ouderen. Beide partijen deden onderzoek naar het welzijn en de zorgpositie van ouderen in woongemeenschappen in Nederland. Aanleiding van het onderzoek was het signaal dat FGW kreeg dat bij woongemeenschappen van alleen ouderen de zorgvraag leek toe te nemen.

Voor het onderzoek hielden zij interviews en enquêtes onder de bestaande woongroepen voor ouderen. Door nu al aandacht te vragen voor het groepswonen kunnen de belangrijkste spelers de woningzoekende van de (nabije) toekomst een alternatief bieden voor het zelfstandig wonen dat de overheid stimuleert. Bovendien moet de extra aandacht er komen omdat burgers (jong en oud) zo tijdig leren een invulling te geven aan moderne burenhulp met nieuwe vormen van actief wonen, zorg, welzijn en diensten.