Meld fouten (her)indicatie WMO

Bent u het niet eens met de nieuwe indicatie voor huishoudelijke hulp, dan kunt u die klacht kwijt bij het nieuwe meldpunt (her)indicatie. Alle klachten tezamen zijn een drukmiddel om tot oplossingen te komen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft gemeenten de gelegenheid binnen de wet naar eigen inzicht invulling te geven aan haar taak huishoudelijke hulp voor haar burgers te verzorgen. In totaal moeten er driehonderdduizend chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die al huishoudelijke verzorging ontvangen opnieuw beoordeeld worden. En dan zijn er nog de duizenden nieuwe mensen die in aanmerking willen komen voor hulp. Bij een dergelijke omvangrijke operatie kan het bijna niet anders of er worden fouten gemaaakt. De Chronisch zieken en Gehandicapten-Raad hebben daarom een meldpunt ingericht waar ze alle klachten willen verzamelen. Met het meldpunt willen ze zichtbaar maken wat er zoal mis kan gaan en zodoende druk uitoefenen op de regering en gemeenten om snel tot oplossingen te komen. Het meldpunt is bereikbaar via www.meldpuntherindicatie.nl of 0900 2437070 (10 cent per minuut).

15 januari 2008