Nieuwe belasting treft 65-plussers

Het demissionaire kabinet heeft in verband met de enorme tekorten op de rijksbegroting alvast een eerste belangrijk besluit genomen: alle 65-plussers gaan dezelfde tarieven betalen als 65-minners met grote gevolgen voor het netto inkomen.