Nieuwe belasting treft 65-plussers

Het demissionaire kabinet heeft in verband met de enorme tekorten op de rijksbegroting alvast een eerste belangrijk besluit genomen: alle 65-plussers gaan dezelfde tarieven betalen als 65-minners met grote gevolgen voor het netto inkomen.

Gisteren maakte het CBS bekend dat het begrotingstekort in Nederland in 2009 is opgelopen tot 5,2 procent en dat de staatschuld meer is dan de 60 procent van het Bruto Nationaal Product. Vandaag komen de verschillende ambtelijke commissies met hun bezuinigingsvoorstellen. Samen moeten de commissies 40 miljard aan bezuinigingsvoorstellen doen. Het kabinet heeft uitaard eerder inzage in de ambtelijke voorstellen en heeft vanmorgen besloten om de belasting van 65-plussers te moeten verhogen om het begrotingstekort niet verder te laten oplopen. (Lees hier details)

Nu nog betalen 65-plussers over de eerste belastingschijf tot 18.218 euro 15,55 procent belasting en in de tweede belastingschijf tussen de 18.218 en 32.738 24,05 procent belasting, dat wordt vanaf vandaag respectievelijk 33,45 en 41,95 procent. Gevolg is dat over de eerste belastingschijf €3.261 extra belasting moet worden betaald en over de tweede bijna € 2600.
De wet is per onmiddellijke ingang van kracht en heeft een werking over heel 2010, alle 65-plussers mogen daarom ook nog eens een navordering verwachten als ze in 2011 aangifte Inkomsten belasting doen.
 
Er zijn nog geen reacties bekend van de ouderenbonden of uit de Tweede Kamer, maar die zullen niet lang op zich laten wachten, want een dergelijke ingreep heeft grote gevolgen voor het besteedbaar inkomen van de 65-plussers. Lees hier verder