Oppas-oma wordt te duur

Steeds als de overheid ons stimuleert om gebruik te maken van een belastingmaatregel is ze toch weer verrast als we dat ook nog gaan doen. Nu weer met de oppas-oma's.

Zaterdag melde het AD dat zij uit bronnen rondom het kabinet had vernomen dat de kosten van de oppasoma’s sterker stijgen dan verwacht. Hoe hoog de tegenvaller wordt is nog onbekend, maar zeker honderden miljoenen. En het kabinet had toch beter moeten weten. In de jaren tachtig was premier Lubbers verrast door de calculerende burger, de burger die berekent wat voor hem het voordeligst is. Toenmalige minister Zalm van Financiën vond het gebruik van de aftrek ziektekosten de pan uitrijzen. Daarom is nu de aftrek ziektekosten aan verandering onderhevig. En nu we gestimuleerd worden om toch vooral gebruik te maken van de belastingmaatregel die de oppasoma’s fiscaal vergoedt zijn we weer te enthousiast.

Het gebruik van de fiscale maatregel voor de opa’s en oma’s die op (hun) (klein)kinderen passen groeit onstuimig, in de eerste helft van 2007 is de opvang door gastouders met 72 procent toegenomen. Dat komt voornamelijk voor rekening van grootouders die voorheen gratis voor hun kleinkinderen zorgden en nu op kosten van de fiscus. Grootouders komen via hun kinderen voor kinderopvang-vergoeding in aanmerking wanneer zij zich inschrijven bij een gastouderbureau.

De fiscus heeft al aangekondigd het gebruik van de maatregel te gaan controleren. Steekproefsgewijs zal zij nagaan of de grootouders en hun kinderen zich wel aan de richtlijnen houden en of de gemaakte uren wel echt gemaakt zijn.
 
25 februari 2008