Ouderen kunnen ook nierdonor zijn

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben gisteren bekend gemaakt dat ook mensen die ouder zijn dan 55 jaar of zij die overgewicht hebben heel goed nierdonor kunnen zijn.

Wachten op een donornier is geen pretje, maar door het grote tekort aan geschikte donornieren kan het wachten lang duren. Reden voor veel familieleden om aan een broer of zus een nier af te staan. Momenteel is de helft van het aantal donornieren in Nederland al afkomstig van een levende donor. Aan ouders van 55 jaar of ouder, of mensen met overgewicht werd het afstaan van een nier afgeraden. Sinds enkele jaren kunnen 55-plussers en mensen met overgewicht echter wel een nier afstaan. Terecht blijkt nu want uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat oudere donoren prima kunnen voortleven na donatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de reservecapaciteit van een oudere donor iets achterblijft bij die van een jongere, maar op langere termijn blijkt de resterende nier uitstekend de ontbrekende nier te kunnen compenseren. Dat gaat ook op voor donoren die eigenlijk te zwaar zijn.

Lees ook