Overheid overschat internetvaardigheden

Uit een prestatietest onder 109 personen blijkt dat de overheid de vaardigheden die we hebben op internet overschat. Het oplossen van wat moeilijker vraagstukken lukt slechts een kwart van de onderzochte groep. 

De grote onderzoeksinstituten zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) doen hun onderzoek doormiddel van enquêtes. Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Twente zijn die minder geldig dan een prestatietest.

Dus hebben ze 109 proefpersonen die een doorsnee vormen van de Twentse bevolking aan een anderhalf uur durende test gezet. Hierbij werden negen vaardigheden getest. De hoogste score werd gehaald met de zogenaamde knoppenvaardigheden, 80 procent slaagde, oriënteren en navigeren op het net was al lastiger, 72 procent slaagde.

Het kunnen zoeken, vinden en beoordelen van informatie was weer lastiger, 62 procent slaagde. Echt slechts was het uitvoeren van opdrachten waarbij burgers belangrijke financiële informatie moesten vinden of een voorkeur voor een politieke partij moesten uitspreken aan de hand van bepaalde standpunten, 25 procent slaagde.

Volgens de onderzoekers is de test een opsteker voor ouderen, met enkele kleine verbeteringen met knoppen- en surfvaardigheden doen ze het net zo goed of beter dan jongeren. Uit de test bleek ook dat alle door de overheid ontwikkelde hulpsites minder belangrijk zijn dan de zoekmachine van Google. De onderzoekers adviseren de overheid dan ook om de sites beter af te stemmen op het zoekgedrag van de burgers.

Het is volgens de onderzoekers niet zo dat het probleem van de digitale vaardigheden wel zal verdwijnen met het uitsterven van de oudere generaties, in alle leeftijdscategorieën zijn er goed een slechte gebruikers, vooral informatievaardigheden zijn een probleem.