Pensioenbrief aantrekkelijker gemaakt

De pensioenbrief die pensioendeelnemers jaarlijks ontvangen is aantrekkelijker en leesbaarder gemaakt. Abstracte begrippen zijn nu icoontjes en alles staat op 2 kantjes.

Wanneer tot nu toe een pensioendeelnemer informatie ontving van het pensioenfonds verdween die informatie vaak zonder te lezen direct in de la of ordner, dat moet anders. Sinds 2008 weten we hoe belangrijk pensioenen zijn. Om die informatie beter bij de deelnemers te krijgen is er flink gesleuteld aan de vormgeving, Zo is de brief nu maximaal twee kantjes lang en is hij binnen vijf minuten te lezen. De nieuwe vormgeving is door proefpersonen getest, het lezen van de nieuwe pensioenbrief is leuker geworden en na het lezen van de nieuwe pensioenbrief kennen de deelnemers alle aspecten van hun pensioen.

Om dat te bereiken zijn abstracte begrippen vervangen door icoontjes. Zo is er nu een winkelwagentje om de mate van inflatiecorrectie aan te geven, een rolstoel voor arbeidsongeschikten en een beursje met een hap er uit om aan te geven of er een korting op het pensioen plaatsvindt en hoeveel.

De nieuwe pensioenbrief, die is ontwikkeld in opdracht van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, presenteren ze vandaag op een congres in Den Haag. Ontvangt u voortaan post van uw pensioenfonds, leg die dan niet achteloos in de la, maar lees hem, het is leuker, begrijpelijk en u bent beter geïnformeerd.

Bron(nen):