Pensioenbuffers onder druk

Pensioenfondsen hebben door het slechte beursklimaat en de dalende rente steeds meer moeite om de dekkingsgraad op orde te houden. Nu al is een op de drie pensioenfondsen onder de grens gezakt die De Nederlandse bank eist.

Toen in 2001 de koersen van aandelen ernstig begonnen te dalen kwamen veel pensioenfondsen inde problemen. Ze zakten onder de verplichte dekkingsgraad waarop de pensioen- en Verzekeringskamer stevig aan de bel trok. Er werden noodscenario’s gemaakt, de premies gingen omhoog en van indexatie van de pensioen was geen sprake meer. Een dergelijke situatie is er nog niet, maar dreigt wel te gaan ontstaan.

Pensioenconsultant houdt dagelijks bij hoe de stand van de pensioenfondsen is. Had vorige maand nog een op de vijf pensioenfondsen te weinig vermogen om aan alle toekomstige pensioenaanspraken te kunnen voldoen, dit aantal groeide deze maand tot een op de drie. Sprake van paniek is er niet, wel waakzaamheid, want een te lage dekkingsgraad nu kan net als in 2001 leiden tot hogere premies en onvoldoende compensatie voor een dalende koopkracht (indexatie).