Pensioenen staan op de tocht

De werkgevers, verenigd in VNO/NCW, MKB Nederland en enkele andere organisaties hebben de pensioenkat de bel aangebonden. Het huidige stelsel is niet langer betaalbaar. De vakbeweging is mordicus tegen de plannen.

De werkgevers vinden dat het huidige pensioenstelsel niet langer houdbaar is. Het wordt gewoon te duur volgens de werkgevers. Bedroegen de pensioenkosten in 1998 nog 9 miljard euro, in 2006 moest al 24 miljard euro aan pensioenpremies worden betaald. Momenteel bedragen de kosten van de pensioenregelingen 15 to 20 procent van de loonsom. De werkgevers willen daarom versoberen. De werknemers moeten zelf meer aan hun pensioen gaan betalen. De aanpassing aan het duurdere prijsniveau (indexatie) moet geschrapt en de pensioenleeftijd moet naar 67 jaar. Wel willen de werkgevers het stelsel van AOW, aanvullend pensioen en individuele aanvullende verzekeringen in standhouden. Het FNV neemt “met kracht afstand van de plannen” en ook het CNV is “niet enthousiast over deze eerste zet van de werkgevers”.

De werknemersorganisaties, maar ook de ouderenbonden hebben geen goed woord over voor de plannen van de werkgevers. “Ze willen louter de pensioenkosten omlaag brengen door te bezuinigen op de pensioenkwaliteit”aldus het FNV. De werkgevers op hun beurt stellen dat de politiek en de vakbeweging de ernst van de situatie onvoldoende inzien en dat ze een te rooskleurig beeld hebben over de houdbaarheid van het huidige stelsel.