Pensioenfondsen zijn weer rijk

Het gaat goed met de pensioenfondsen. De dekkingsgraad is weer voldoende hersteld van de beurscrisis van 2001. Indexatie van pensioen is weer mogelijk.

De pensioenfondsen, met grote jongens als het ABP en PGGM (samen ruim 300 miljard belegd vermogen) voorop, voldoen weer ruim aan de dekkingsgraad die de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) hen oplegt.

De minimale norm van de PVK is 130 procent. Dat betekent dat er zoveel geld moet zijn om de verplichting van een pensioengerechtigde 1,30 keer te kunnen voldoen. De gepensioneerde krijgt gewoon een keer zijn pensioen en geen 1,30 keer, maar door de dekkingsgraad hoger te maken kunnen tegenvallers opgevangen worden.

Het ABP heeft na de gunstige beleggingsresultaten nu een dekkingsgraad van 149 procent, de PGGM van 153 en een van de toppers, het Spoorwegpensioenfonds heeft een dekkingsgraad van 198 procent.

De pensioenfondsen stellen een volledige prijscompensatie (indexatie) in het vooruitzicht. Wilt u weten of uw pensioenfonds indexeert? Kijk dan eens op www.pensioenpower.nl.

De uitdaging voor de pensioenfondsen is nu om niet weer vroegtijdig voor Sinterklaas te gaan spelen. Eind jaren negentig kregen werkgevers pensioenpremie terug, bouwden werknemers premievrije pensioen op of werden salarisverhogingen uit premiedaling betaald.