Pensioenopbouw vrouwen schiet nog tekort

Het opgebouwde pensioen van vrouwen is in alle leeftijdscategorieën nog steeds veel lager dan dat van mannen.

Van vrouwen van 55 jaar of ouder heeft 80 procent een pensioen opgebouwd dat lager is dan dat van mannen. Bij 40 tot 50-jarige vrouwen is dit nog steeds 50 procent. De verschillen nemen af naarmate de mannen en vrouwen jonger zijn. De toename van de pensioenopbouw bij de 40-plussers is het gevolg van de hogere arbeidsparticipatie onder vrouwen en betere banen. Een andere belangrijke oorzaak van de lagere pensioenen is dat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen en zodoende ook minder pensioen opbouwen.

Ongehuwde vrouwen bouwen van alle werkende vrouwen het meeste pensioen op. Dit komt omdat zij langer deel uit maken van het arbeidsproces en dat nog steeds doen.
Van die ongehuwde vrouwen doen de Surinaamse- en Antilliaanse vrouwen het het beste. Tenminste de vrouwen die ouder zijn dan 45 jaar. Onder die leeftijd gaan de Surinaamse-, Antilliaanse- en autochtone vrouwen gelijk op. Vrouwen van Turkse- of Marokkaanse achtergrond blijven ver achter. Aldus recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

9 november 2007

Bron(nen):
  • CBS