PGB steeds populairder

Het gebruik van een  Persoonsgebonden Budget (PGB) is in een jaar tijd met meer dan 30 procent toegenomen. Het toegekende budget steeg volgens de Vereniging van Budgethouders  in een jaar tijd van 1,1 miljard euro naar een bedrag van 1,5 miljard euro.

Een Persoons Gebonden Budget geeft de budgethouder de gelegenheid zelf de zorg in te kopen waarvoor hij geïndiceerd is bij de personen of instellingen waar hij vertrouwen in heeft. Een PGB kan aangevraagd worden  door ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Volgens de vereniging is een belangrijk deel van de groei toe te schrijven aan het feit dat steeds meer ouders van kinderen met een psychiatrische stoornis een PGB krijgen voor thuisbegeleiding.
 
Omdat steeds meer ouderen zelf de touwtjes van hun leven in handen willen houden neemt ook het aantal ouderen met een PGB toe. Vooral wanneer ze zelfstandig willen blijven wonen. Nadeel van een PGB is dat de PGB-houder zelf werkgever is en zelf het personeel moeten inhuren en zorg moeten dragen voor de continuïteit van zorg.
 
Om in aanmerking voor een PGB te komen moeten de ouderen een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat is de enige voorwaarde die de zorgverzekeraar stelt als hij het budget uitkeert. Over de eerste 2.500 euro van het PGB hoeft men geen verantwoording af te leggen aan de verzekeraar, over het meerdere wel. Niet alleen ondersteunende begeleiding is een van de typen zorg waarvoor burgers een PGB kunnen krijgen: maar ook een logeerhuis kan ermee worden betaald.
 
Binnenkort komt Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid met diverse voorstellen. Ook al maakt ze zich zorgen over de stijgende kosten van de AWBZ, toch is ze een voorstander van het PGB.