Pleidooi voor persoonlijk contact

PvdA-kandidaat Ronald Plasterk pleit in het blad Nestor van de Unie KBO voor een speciaal loket voor senioren waar ze persoonlijk geholpen kunnen worden, wanneer ze niet met internet uit de voeten kunnen.

De dienstverlening van bedrijven en overheden wordt steeds meer een dienst die vooral of uitsluitend via internet of via (langdurige) telefoonmenu’s beschikbaar is. Veel informatie is alleen op het internet beschikbaar, ook belangrijke informatie van de overheid. Volgens de KBO beschikken 1,5 miljoen 50-plussers in Nederland niet over internet. De groep die wel toegang heeft tot internet, maar er niet goed mee kan omgaan is ook aanzienlijk.

Door informatie alleen via het internet aan te bieden sluiten de overheid en bedrijven hele groepen uit. Ronald Plasterk, Tweede kamer-kandidaat voor de Partij van de Arbeid signaleert dit probleem ook en vindt dat de overheid daar wat aan moet doen: “Als je moeite hebt met pinnen of met het benaderen van instanties, moet je daar geholpen kunnen worden. Dat wordt een taak van de gemeenten, wat ons betreft.”

De gemeenten zouden wat Plasterk betreft een speciaal loket voor ouderen moeten openen. De Unie KBO vindt dat een goed idee, bij het speciale ouderenloket kunnen ouderen dan terecht met al hun vragen over wonen, zorg en inkomen. De Unie KBO voerde onlangs actie voor het behoud van de strippenkaart. Een van de argumenten was dat informatie over de OV-chipkaart alleen via het internet te krijgen is. Op die manier blijven hele groepen verstoken van informatie.

Bron(nen):

1 Reactie

Door Beerepoot (niet gecontroleerd) op vr, 8-11-2019 - 15:32

wil u graag bellen over apotheker en wat hij allemaal uithaalt graag uw telefoonnummer