Preventieprogramma gezondheids- fondsen: LekkerLangLeven

Lang leven is prima, maar doe dat dan wel 'lekker'. Dat is het motto van een nieuwe actie van drie grote gezondheidsfondsen. En met lekker wordt hier duidelijk lekker gezond bedoeld.

Drie grote gezondheidsfondsen investeren drie miljoen Euro in een preventieprogramma LekkerLangLeven om de verdere toename van hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten door verkeerde leefgewoonten aan te pakken
De Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Nierstichting maken zich grote zorgen over de trends in leefstijl die het ontstaan van de drie ziekten aanwakkeren. De fondsen willen mensen met een verhoogd risico vroeger opsporen en behandelen. Hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten hebben dezelfde risicofactoren, komen vaak in samenhang voor en kunnen daarom het best gezamenlijk worden aangepakt.

Roken, drinken en overgewicht
Nederlanders leven steeds ongezonder. Het aantal chronisch zieke mensen stijgt snel. En ze zijn steeds jonger. Verschillende onderzoeken bevestigen dit beeld. Negentig procent van de volwassenen eet te veel verzadigde vetzuren en driekwart haalt de norm voor groente en fruit niet. De helft van de volwassenen is te zwaar en beweegt te weinig. Het aantal mensen dat rookt stijgt weer en tien procent drinkt te veel. Deze leefstijltrends zullen in de toekomst zorgen voor een toename van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten.

De drie fondsen willen met LekkerLangLeven bij burgers, professionals en de overheid aandacht vragen voor het grote maatschappelijke probleem van de ongezonde leefstijl. 'Bij het ontstaan van diabetes, nierfalen en hart- en vaatziekten spelen veel gemeenschappelijke factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan de genoemde leefstijltrends, hoge bloeddruk, verhoogd bloedsuiker of cholesterol en te veel eiwit in de urine. Veel mensen weten echter niet dat zij een verhoogd risico hebben op ziekte. Risicovol zijn vooral 45-plussers, mensen met meerdere risicofactoren en mensen uit lage welstandsgroepen. Deze laatste groep leeft gemiddeld drie jaar korter en dertien jaar langer met ziekte. Wij willen dat ook zij kunnen kiezen voor een langer, lekker gezond leven,' aldus de directeuren van de drie fondsen.

Standaard voor controle
Naast gezamenlijke lobby, onderzoek, voorlichting en bewustwording wordt daarom samen met professionals in de gezondheidszorg, zoals huisartsen en bedrijfsartsen, gewerkt aan een 'Standaard' voor een gezondheidscheck van de drie ziekten. Deze Standaard kan breed worden toegepast in de reguliere zorg. Er wordt ook gewerkt aan een structureel vervolgaanbod van voorlichting, behandeling en begeleiding. Deze duidelijkheid moet eenduidigheid brengen en een impuls voor kwaliteit geven aan de huidige versnipperde markt van 'tests en checks'.