Rechtbank keurt huisbezoeken goed

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft sinds vorige week weer de mogelijkheid huisbezoeken af te leggen om AOW-fraude op te sporen.

Afgelopen vrijdag vernietigde de rechtbank te Den Haag het eerdere vonnis uit maart. Hiermee heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) weer gelegenheid huisbezoeken af te leggen om AOW-fraude op te sporen.

De rechtbank heeft echter wel voorwaarden verbonden aan de huisbezoeken. Ze zijn alleen toegestaan wanneer de AOW-ontvanger zijn toestemming om binnen te komen vrijwillig heeft gegeven. De controlerende ambtenaar moet de reden en het doel kenbaar maken én het moet helder zijn dat weigeren van een huisbezoek geen directe gevolgen heeft voor de uitkering.

Volgens de ANBO, die blij is met de uitspraak, rust nu op de SVB de verplichting te bewijzen dat de klant vrijwillig en schriftelijk instemt met het huisbezoek. De ouderen organisatie adviseert gebruik te maken van het recht om te weigeren. Ook de SVB is blij met de uitspraak en gaat de huisbezoeken weer hervatten.