Rekenrente blijft actueel

De vorige week aangenomen motie waarin pensioenfondsen meer lucht krijgen door een hogere rekenrente wordt door minister Kamp naast zich neergelegd. De oppositie gaat er niet mee akkoord.

Afgelopen vrijdag zond minister Kamp van Sociale Zaken een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangeeft een aangenomen motie niet uit voeren. De motie die door SP-Kamerlid Paul Ulenbelt was ingediend geeft de pensioenfondsen meer lucht doordat zij een hogere rekenrente mogen hanteren. Deze motie werd overigens gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer inclusief  de PVV.

Met de hogere rekenrente stijgt de dekkingsgraad en is korten op de pensioenen niet nodig. Minister Kamp had al eerder laten weten moeite te hebben met de motie, omdat de rente al een tijd laag is. Als die dat ook blijft, stoelt de hogere rekenrente niet op de realiteit waardoor pensioenfondsen op de pof leven. Gevolg is dat de toekomstige pensioengerechtigden de rekening betalen, omdat in de toekomst blijkt dat de pensioenfondsen in werkelijkheid te weinig geld in kas hebben.

Minister Kamp wil eigenlijk met de sociale partners tot overeenstemming komen over een aanpassing van het AOW-akkoord. In deze overeenkomst moet een flexibeler pensioenfonds mogelijk zijn, dus geen garanties meer.

Kamerlid Ulenbelt laat het er niet bij zitten en eist een nieuw Kamerdebat waarin hij de minister alsnog wil bewegen de motie uit te voeren. Ulenbelt hoopt in dit nieuwe debat opnieuw de PVV aan zijn zijde te vinden.