Salaris oudere werkzoekende moet lager

Werkzoekenden van 50 jaar en ouder moeten genoegen nemen met een lager salaris, want de kosten zijn het belangrijkste argument om ouderen niet aan te nemen. Dat stelt eurocommissaris Vladmir Spidla.

Het loon van oudere werkzoekenden moet meer flexibel worden volgens de Europese Commissie. Oudere werkzoekende zijn nu onaantrekkelijk voor de arbeidsmarkt omdat ze teveel verdienen. En wat ze verdienen staat niet in verhouding tot prestaties die ze leveren. Eurocommissaris Vladmir Spidla is stellig in zijn oordeel: "Oudere werknemers hebben een lagere productiviteit, maar krijgen toch vanwege hun leeftijd een hoger salaris". Door de lagere salarissen hoopt hij dat ouderen door werkgevers eerder aangenomen worden. Momenteel wordt gemiddeld in Europa 7,5 procent van de werklozen tussen de 50 en 60 jaar aangenomen. In Nederland is dit percentage 16,5 procent, in Duitsland slechts 6,5 procent. Meer oudere werkzoekenden aan het werk zal volgens Spidla ook wel moeten, want de steeds groter wordende groep oudere werklozen is onmisbaar vanwege kennis en ervaring. De vraag is of de ervaring en kennis geen compensatie biedt  voor de lagere productie en zo toch het hogere salaris rechtvaardigen.