Senioren vinden geen geschikte woningen

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat de helft van de 50-plussers die willen verhuizen geen geschikte woning kan vinden en daardoor niet verhuist. De gezocht woning is veelal een nieuwbouwappartement in de buurt van voorzieningen, maar zeker niet voor iedereen.

Het ministerie van VROM heeft TNS NIPO opdracht gegeven te onderzoeken welke woonwensen senioren (50-plussers) hebben. De weerslag van het onderzoek staat in het rapport Hoe willen kapitaalkrachtige senioren wonen?

De conclusie van het onderzoek is dat ongeveer 194 duizend seniorenhuishoudens willen verhuizen maar dit niet doet omdat geen passende woonruimte gevonden kan worden. De reden van het onderzoek onder 1000 ouderen tussen de 50 en 75 jaar was dat het ministerie projectontwikkelaars, gemeenten en corporaties inzicht wil geven in de woonwensen van senioren. Voor de senioren die willen verhuizen moet dit binnen twee jaar gebeuren. De woning mag meer dan 200 duizend euro kosten of maandelijks 600 euro aan huur. Appartementen zijn het meest gewild, gevolgd door vrijstaande woningen. Van de verhuiswilligen wil 40 procent in de eigen woonplaats blijven, 54 procent wil kopen, 27 procent huren en de rest weet het nog niet of maakt het niet uit. Het gemiddelde bedrag dat de aspirant verhuizer voor een nieuwe woning wil uitgeven is 335 duizend euro.

De nieuwe woning heeft bij voorkeur geen trappen en twee of drie slaapkamers. De woonomgeving moet rustig zijn, maar er moeten zowel jongeren als ouderen wonen. De onderzoekers schatten in dat er 60 duizend nieuwe woningen nodig zijn om aan alle woonwensen tegemoet te kunnen komen. Een flink deel daarvan zou in kleine gemeenten gebouwd moeten worden want een specifieke groep senioren wil landelijk en vrijstaand wonen.