Seniorendagen blijven in de CAO

De vakbeweging is niet van plan om zich aan de afspraken met de minster te houden als het gaat om de afschaffing van de extra vrije dagen voor senioren. De minister wil overleg.

In de meeste CAO’s staat nog de bepaling dat een ieder die een bepaalde leeftijd bereikt er een of meerdere extra vakantiedagen bijkrijgt. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde een aantal jaar geleden dat deze zogenaamde seniorendagen alleen dan gerechtvaardigd zijn wanneer er objectieve argumenten voor blijken, zoals meer ziekte of uitval van oudere werknemers ten opzichte van de jongere collega's.

Het kabinet wil ook van die extra vakantiedagen af. Vorig jaar maakte de werknemers en werkgevers afspraken over de afschaffing van de seniorendagen. Maar nu blijkt dat de vakbeweging niet van plan is het mes te zetten in de verworven rechten. “Die extra vrije dagen zijn er niet voor niets gekomen”, zegt CNV-voorzitter René Paas, en het FNV meent: “Voor zware beroepen zijn ze nuttig”. Met de opstelling van de vakbonden dreigt een nieuw conflict over de CAO’s. Minister Donner van Sociale zaken wil nu opnieuw afspraken maken over de extra vrije dagen voor senioren.

De kans is groot dat de vakbeweging om andere redenen van zich laat horen want extra vrije dagen voor zware beroepen, daar heeft niemand ooit bezwaar tegen gehad. Of het roepen van de vakbeweging ketelmuziek blijkt of niet zullen we merken.