Stamrecht niet gekort op de IOAW

Veel mensen die een ‘gouden handdruk’ ontvingen bij gedwongen ontslag zagen wanneer zij van dit bedrag een stamrecht kochten die uitkering gekort op de IOAW, dat is nu verleden tijd.

Een uitkering krachtens de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werklozen (IOAW) ontstaat na het aflopen van de WW wanneer de betrokkene voor 1 oktober 2006 op of na zijn vijftigste werkloos is geworden. Is er een lijfrente gekocht van de ‘gouden handdruk’ of stakingswinst eigen bedrijf, die dan stamrecht heet, dan werd die regelmatig gekort op de IOAW-uitkering. Onterecht zo menen velen (zowel particulieren als gemeenten) omdat die uitkering uit vermogen is gekocht en bij de IOAW telt vermogen niet mee. Toch stelde de Centrale Raad van Beroep nog in 2005 dat de stamrechtuitkeringen wél gekort mochten worden op de IOAW-uitkering.

Aan die onzekerheid is sinds 11 september 2007 nu een einde gekomen omdat de staatssecretaris heeft bepaald dat de stamrechtuitkeringen buiten de invloedsfeer van de IOAW blijven. Duidelijkheid voor burgers én gemeenten, niet alleen voor de IOAW, maar ook bij de uitvoering van de IOAW (voor zelfstandigen) en de toeslagenwet.